Hovedgaden 62 og Hovedgaden 64

Hovedgaden 62​

Købmandsgården ca. 1895

Umiddelbart efter at jernbanen kom til Hvalsø i 1874 grundlagde P. Hansen Købmandsgården på Hovedgaden 62 som en toetagers bygning i 7 fag som han senere udvidede til 11 fag.

I 1904 blev den overtaget af en ny købmand P. Hansen, som gjorde den til et aktieselskab. Der blev på et tidspunkt koblet et ”Tuborg Depot” på, som blev drevet til omkring 1920.

P. Hansen havde ”Købmandsgården” til først i 1930erne, hvorefter den overgik til forskellige ejere, købmændene Jørgensen, Rudme, Troelsen, Christoffersen og Toft Petersen.

Købmandsgården - ca- 1900 - Lejre Arkiv
Købmandsgården - Lejre Arkiv 1946

Derefter blev ejendommen solgt til Nielsen, som selv fik et cykelværksted m.m. i kælderen og omdannede det store forretningslokale til en lille købmandsbutik i den nordlige ende og en farvehandel i den sydlige.

Farvehandler Jens Nielsen købte derefter ejendommen og havde farvehandel til 1975, hvorefter han lejede hele underetagen ud til farvehandler Ebbe Friis Jørgensen – også kaldet ”Tæppe Ebbe” – som omdannede det hele til farve- og tæppehandel og drev butikken i 39 år til 2014.

Ebbe Friis Jørgensens farvehandel
Røde Korks Genbrugsbutik - Knud Petersen

Hovedgaden 64

Hovedgaden ca. 1910 - Lejre Arkiv

P.C. Petersen byggede ejendommen i 1894 til sin manufakturhandel. Familien havde tilhørsforhold til Indre Mission, og fru Petersen havde i en periode en lille privatskole i sit hjem. Der var manufakturhandel i ejendommen til 1925 hvor Købmandsgårdens ejer P. Hansen købte ejendommen og lejede den ud til tandlæge fru Flenner, der startede klinik her. Siden blev huset delt op i to lejligheder der også blev lejet ud.

I 1940 købte sadelmager Petersen huset til sin forretning, og i 1967 blev det solgt til Erik Iversen, der etablerede ”Cafeteria Lido”. Han afløstes af Kurt Christiansen, der drev cafeteriet, indtil Hvalsø Kommune købte huset. Det blev nedrevet i 1983, for at give plads til Roskildevejs forlængelse – Vandingen – ud til Søvej.

Kilde: Helmuth Larsen, Hvalsø Bymidte.

Lejre Arkiv